• Show More Brands
Home / 2021 / Tháng Bảy

Archives for Tháng Bảy 2021

Sophos Central: Hướng dẫn xóa các thiết bị không còn sử dụng trên Sophos Central.

Tổng quan. Số lượng thiết bị được quản lý trên Sophos Central của bạn sẽ tăng lên theo thời gian cùng với sự phát triển của doanh nghiệp và trong quá trình phát triển đó, một số thiết bị có thể không đã không còn được sử dụng. Có nhiều lý do như thiết bị…

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình lưu log Sophos XGS về hệ thống SIEM Splunk Enterprise

1.Mục đích bài viết Bài viết sẽ hướng dẫn cấu hình Syslog server để lưu log của Sophos Firewall về hệ thống SIEM Splunk Enterprise. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối tại port 2 của thiết bị tường lửa Sophos Firewall với IP 192.168.2.103. Lớp mạng LAN…

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình SD WAN routing theo user và ứng dụng trên Sophos XGS

1.Mục đích bài viết Bài viết hướng dẫn cách cấu hình sử dụng SD-WAN để cấu hình routing ứng dụng đi theo một đường internet được chỉ định theo user. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Có 2 đang đường đang kết nối vào tường lửa Sophos và chạy Load Balacing, đường truyền…

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình QoS dành cho user trên Sophos XGS

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình QoS để giới hạn bang thông người dùng theo user mà họ sử dụng. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối vào Sophos Firewall tại Port 2 với IP 192.168.2.103. Lớp mạng LAN được cấu…

Acronis Cyber Protect: Hướng dẫn cấu hình Backup dữ liệu với Bootable Media.

Tổng quan Acronis Bootable Media được sử dụng trong trường hợp khi máy tính/server của bạn bị lỗi, không còn hoạt động và bạn cần backup dữ liệu hiện tại lại để khắc phục sự cố. Yêu cầu: + Bạn chỉ có thể sử dụng Bootable Media để backup dữ liệu khi bạn có license…

Acronis Cyber Protect: Hướng dẫn Export và Import Plan Backup.

Giới thiệu. Trong Acronis Cyber ​​Protect 15 (Advanced editions), bạn có thể export và import protection plans, với các mục đích như để di chuyển sang Management Server mới mà không cần cấu hình lại các plan backup hoặc khắc phục sự cố. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể export và import protection plans…

1 2 3 4