• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình Firewall SonicWall"

Archives

Hướng dẫn activate license Sophos Firewall trên Sophos Central

I. Overview Bài viết hướng dẫn cách thực hiện activate license Sophos Firewall trên hệ thống Sophos Central Sophos Central sẽ quản lý các thiết bị tường lửa và thực hiện việc quản lý thiết bị, quản lý license của thiết bị II. Hướng dẫn cấu hình Nếu bạn chưa có tài khoản Sophos Central -> Tham khảo tài liệu này https://thegioifirewall.com/sophos-central-huong-dan-tao-tai-khoan-sophos-central-trial/

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình SSL VPN Client to Site trên thiết bị SonicWall sử dụng user domain

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình tính năng SSL VPN Client to Site để người dùng làm việc xa có thể kết nối về hệ thống mạng nội bộ và user được sử dụng là user được đồng bộ từ AD tới thiết bị Sonicwall, điều này giúp hạn chế việc tạo nhiều user và bắt người dùng phải sử dụng nhiều account Sơ đồ mạng Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập thiết bị tường lửa SonicWall bằng tài khoản Admin Đồng bộ user giữa AD và thiết bị SonicWall firewall, nếu bạn chưa biết cách cấu hình, hãy tham khảo bài viết này Đi đến mục DEVICE -> Chọn mục Users -> Chọn mục Local Users & Groups -> Chọn tab Local…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình exclusion subdomain github trên SonicWall firewall

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình exclusion subdomain github trên thiết bị tường lửa SonicWall firewall. Để tăng cường bảo mật và tăng khả năng chống thất thoát dữ liệu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp mong muốn chặn sự truy cập tới github nhưng vẫn cho phép người dùng được truy cập tới github của doanh nghiệp Bài viết được thực hiện trên thiết bị SonicWall NSv 270 với version SonicOSX 7.0.1 Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập thiết bị tường lửa SonicWall bằng tài khoản Admin Cấu hình SSL/TLS Inspection trên thiết bị SonicWall, nếu bạn chưa biết cách cấu hình, hãy tham khảo bài viết này Tạo web filtering policy để block trang web github -> Đi đến mục OBJECT -> Chọn…

SonicWall: Hướng dẫn add AD server lên SonicWall firewall và cấu hình firewall rule theo user domain

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình add AD server lên thiết bị tường lửa SonicWall firewall để đồng bộ user domain và sử dụng user domain để tạo các firewall rule cho hệ thống Sơ đồ mạng Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập thiết bị tường lửa SonicWall bằng tài khoản Admin Đi đến mục DEVICE -> Chọn mục Users -> Chọn Settings Ở mục User authentication method: Chọn LDAP + Local Users Ở mục Configure LDAP: Nhấn Configure Nhấn Add Server Vào tab Settings Ở mục Role: Chọn Primary LDAP server Ở mục Name or IP Address: Nhập địa chỉ IP của AD server Ở mục Port Number: Chọn Default LDAP port (389) Vào tab Login/Bind Chọn Give login name/location in tree…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình HA Active-Passive trên 2 thiết bị tường lửa SonicWall

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình High Availability trên 2 thiết bị tường lửa SonicWall để hệ thống hoạt động liên tục mà không bị downtime. Thiết bị Sonicwall chạy Active sẽ hoạt động, thiết bị Standby sẽ ở trạng thái chờ. Khi thiết bị Active gặp sự cố, thiết bị Stanby sẽ Active được active lên Sơ đồ mạng Hướng dẫn cấu hình Trên thiết bị SonicWall chạy Active Nối 2 port mạng giữa 2 thiết bị SonicWall với nhau (ở đây tôi sử dụng port X4) Đăng nhập vào thiết bị SonicWall 1 bằng tài khoản Admin Đi đến mục DEVICE -> Chọn mục High Availability Đi đến mục Settings Ở mục Mode: Chọn Active/Standby Bật ở mục Enable Stateful Synchronization…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa 2 thiết bị tường lửa SonicWall

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa hai thiết bị tường lửa SonicWall với nhau, để làm thành hệ thống mạng LAN kết nối giữa site chi nhánh và site trung tâm Bài viết sẽ sử dụng giao thức xác thực Preshared key Bài viết được thực hiện trên thiết bị SonicWall NSv 270 với version SonicOSX 7.0.1 Sơ đồ mạng Các bước cấu hình Trên SonicWall 1 Tạo Network Host Tạo IPSec VPN Rule Tạo firewall rule Trên SonicWall 2 Tạo Network Host Tạo IPSec VPN Rule Tạo firewall rule Kiểm tra kết quả Hướng dẫn cấu hình Trên thiết bị SonicWall 1 Tạo Network Host Đăng nhập vào thiết bị tường lửa SonicWall bằng tài khoản Admin Đi…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa SonicWall và Sophos XGS

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa hai thiết bị tường lửa SonicWall và Sophos XGS để kết nối 2 site như hai mạng LAN với nhau và được thực hiện thông qua giao thức bảo mật an toàn như IPSec Bài viết sẽ sử dụng giao thức xác thực Preshared key Bài viết được thực hiện trên thiết bị SonicWall NSv 270 với version SonicOSX 7.0.1 Sơ đồ mạng Các bước cấu hình Trên thiết bị tường lửa SonicWall Tạo Network Host Tạo IPSec VPN Rule Tạo firewall rule Trên thiết bị tường lửa Sophos Tạo Network Host Tạo IPSec Policy Tạo IPSec Connetion Kiểm tra hoạt động Hướng dẫn cấu hình Trên thiết bị tường lửa…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình SD-WAN để routing dịch vụ tổng đài trên SonicWall firewall

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng SD-WAN trên thiết bị tường lửa SonicWall để routing dịch vụ mình mong muốn ra một đường WAN chúng ta muốn Ở đây bài viết sẽ hướng dẫn routing dịch vụ tổng đài với port 5060 Bài viết được thực hiện trên thiết bị SonicWall NSv 270 với version SonicOSX 7.0.1 Các bước cấu hình Tạo SD-WAN Group Tạo SLA Probes Tạo Path Selection Profiles Tạo SD-WAN Rule Hướng dẫn cấu hình Tạo SD-WAN Group Đăng nhập thiết bị tường lửa SonicWall bằng tài khoản Admin Đi đến mục NETWORK -> Chọn mục SDWAN -> Chọn Groups -> Nhấn Add Đặt tên cho SD-WAN Group mà bạn muốn Chọn các interface WAN mà bạn muốn hoặc…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình tính năng SSL/TLS Inspection trên thiết bị tường lửa SonicWall

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình tính năng SSL/TLS Inspection trên thiết bị tường lửa SonicWall. Tính năng này giúp kiểm tra tất cả các traffic truy cập ra ngoài Internet, điều đó giúp quản lý được toàn bộ hoạt động mạng, cũng như kiểm tra và phát hiện các mã độc, virus, ransomware được cài thông qua các giao thức bảo mật Bài viết được thực hiện trên thiết bị SonicWall NSv 270 với version SonicOSX 7.0.1 Sơ đồ mạng Các bước cấu hình Bật và cấu hình Decryption DPI-SSL Download và cài đặt SSL Certificate trên máy người dùng Exclusion các URL không hiểu bởi SSL Inspection Hướng dẫn cấu hình Bật và cấu hình Decryption DPI-SSL Đăng nhập vào thiết…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình SSL VPN Client to Site trên firewall SonicWall

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình SSL VPN Client to Site trên thiết bị tường lửa SonicWall để cho phép người dùng từ xa kết nối về hệ thống trụ sở của doanh nghiệp Bài viết được thực hiện trên thiết bị SonicWall NSv 270 với version SonicOSX 7.0.1 Sơ đồ mạng Các bước cấu hình Tạo SSL VPN User Tạo SSL VPN IP Pool Cấu hình SSL VPN Setting Download và cài đặt SSL VPN Client sử dụng phần mềm NetExtender Thực hiện kết nối SSL VPN Hướng dẫn cấu hình Tạo SSL VPN User Đi đến muc DEVICE -> Chọn mục Local Users & Groups -> Chọn mục Local Users -> Nhấn Add User Ở mục Settings Ở mục Name: Đặt…

1 2