• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình Linux"

Archives

Linux: Hướng dẫn xây dựng web server với LEMP stack trên Ubuntu

Overview LEMP là một nhóm các phần mềm có thể dùng để phục vụ các trang web động và các ứng dụng web Bài viết được thực hiện trên Ubuntu 18.04 Hướng dẫn cấu hình Cài đặt Linux Cài đặt Nginx Để cài Nginx, ta sử dụng lệnh Cho phép lưu lượng truy cập trên cổng 80 bằng lệnh Kiểm tra phiên bản Nginx bằng lệnh Truy cập IP của máy chỉ trên trình duyệt ta sẽ thấy Nginx đã được cài đặt Cài đặt MySQL Cài MySQL bằng lệnh sudo apt update sudo apt install mysql-server Kiểm tra trạng thái của MySQL sudo systemctl status mysql Cấu hình bảo mật MySQL, đầu tiên bạn sẽ được yêu cầu thiết lập cấu hình VALIDATE PASSWORD…

Linux: Hướng dẫn sử dụng câu lệnh History trên Linux

Overview Trong Linux, câu lệnh history dùng để hiển thị lịch sử các câu lệnh đã được thực thi tại user hiện hành. Với câu lệnh history ta sẽ xem được những gì đã được thực hiện trước đây trên hệ thống Hướng dẫn sử dụng Gõ # history để xem Một cách khác để kiểm tra câu lệnh bằng cách xem lịch sử bằng file Theo mặc định, lịch sử câu lệnh sẽ được ghi vào ~/.bash_history, file này được đặt trong $HISTFILE, để kiểm tra # Vị trị tệp lịch sử của User root [root@server1 ~]# echo $HISTFILE/root/.bash_history # Vị trị tệp lịch sử của User duonghuy [root@server1 ~]# su – duonghuy[duonghuy@server1 ~]$ echo $HISTFILE/home/duonghuy/.bash_history Câu lệnh tìm kiếm các câu lệnh đã sử…

Linux: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng crontab trên Ubuntu Server

Overview Cron là một tiện ích cho phép chạy các dòng lệnh theo một chu kì thời gian nào đó. Cron là một deamon process, điều này cho phép nó chạy ngần mãi mãi trong hệ thống linux Crontab là bảng chứa các câu lệnh cài đặt của cron. Nhờ có crontab, ta có thể sử dụng để chạy những công việc tự động theo một lịch trình cụ thể đã được cài đặt từ trước Các câu lệnh cấu hình Cập nhật hệ thống server linux của bạn apt-get update && apt-get upgrade Kiểm tra xem Cron đã được cài đặt hay chưa dpkg -l cron Cài đặt Cron trên Ubuntu linux apt-get install cron Kiểm tra trạng thái của Cron đã được cài…

Sophos Endpoint: Hướng dẫn gỡ ứng dụng Sophos Endpoint Protection cho Ubuntu Server có giao diện người dùng

Overview Bài viết hướng dẫn cách gỡ phần mềm Sophos Endpoint Protection cho Ubuntu Server có giao diện người dùng Cấu hình có thể áp dụng trên các version 16.04, 18.04, 20.04 Phiên bản Ubuntu Server tôi sử dụng ở đây là bản 18.04 Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Ubuntu Server bằng quyền root Sử dụng câu lệnh để gỡ phần mềm Sophos Endpoint /opt/sophos-av/uninstall.sh Nhấn Y để gỡ phần mềm Truy cập đến Sophos Central bằng quyền Admin, chọn Ubuntu Server trên trang quản trị Nhấn Delete để xoá

Linux: Hướng dẫn reset password bằng Single mode trên Linux

Overview Bài viết hướng dẫn cách reset password trên Ubuntu linux Cấu hình có thể áp dụng cho các phiên bản 14.04, 16.04, 18.04, 20.04 Hướng dẫn thực hiện Restart Ubuntu linux Truy cập Grub boot menu (nếu không thấy grub boot menu, reboot và nhấn Shift vài lần) Chọn *Ubuntu và nhấn e để edit Tìm đến dòng linux /boot/vmlinuz-…. Sửa phần ro… thành rw init=/bin/bash Sau khi sửa cú pháp -> Nhấn Ctrl+X hoặc F10 để vào Single mode và nhập các lệnh sau Sau khi reboot -> Đăng nhập bằng password mới và kiểm tra truy cập

Linux: Hướng dẫn đặt IP tĩnh cho Ubuntu Server trên giao diện cmd

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình đặt IP tĩnh cho Ubuntu Server trên giao diện command line, không phải trên Ubuntu Server có giao diện người dùng. Ở đây, tôi cấu hình trên Ubuntu Server 18.04 Cách cấu hình này có thể sử dụng cho Ubuntu Server phiên bản 17.10 trở lên Hướng dẫn cấu hình Kiểm tra tên card mạng bằng lệnh Ta sử dụng trình soạn thảo vi, vim hoặc nano để chỉnh sửa file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml Để đặt IP tĩnh, ta sửa file như với các thông số dưới đây 172.16.31.15/24 là IP tĩnh của server 172.16.31.1 là IP gateway của server 8.8.8.8, 8.8.4.4 là IP DNS của server Ta sử dụng một trong các lệnh sau để lưu lại cấu…

Sophos Endpoint: Hướng dẫn cài đặt Sophos Endpoint trên Linux.

Overview Cũng giống như hệ điều hành windows, hệ điều hành Linux cũng được sử dụng nhiều trong doanh nghiệp, dù có độ bảo mật cao hơn Windows nhưng việc bị virus tấn công là không thể tránh khỏi. Vì vậy Sophos cũng phát triển Sophos Endpoint cài đặt trên các máy chạy hệ điều hành Linux để bảo vệ. Bài viết sẽ hướng dẫn cách tải và cài đặt Sophos Endpoint cho hệ điều hành Linux, cụ thể là Ubuntu. Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Copy link cài đặt Sophos Endpoint cho Linux. Để tải xuống chúng ta cần truy cập vào trang https://central.sophos.com và đăng nhập bằng tài khoản gmail đã đăng kí. Sau khi đăng nhập vào Protect Devices > Server…

Linux: Hướng dẫn cài đặt LAMP stack trên Ubuntu Server

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu Server LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP) là một hệ thống các ứng dụng được cài đặt để chạy môi trường Web Server Quyền cài đặt hiện tại đang là quyền root Hướng dẫn cài đặt Cài Apache Update Server bằng câu lệnh Cài đặt Apache2 Kiểm tra phiên bản Apache2 đã cài Khởi động dịch vụ Apache2 Bật dịch vụ Apache2 chạy cùng hệ thống Enable cho phép dịch vụ Apache chạy trên port 80 và 443 Cài MySQL Database Update Server sudo apt -y update Cài đặt gói MySQL sudo apt install mysql-server mysql-client -y Kiểm tra dịch vụ MySQL sudo systemctl status mysql Cấu hình bảo mật MySQL sudo mysql_secure_installation…

Linux: Hướng dẫn cài đặt máy ảo CentOS lên VMWare

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS lên VMWare Workstation, CentOS là một hệ điều hành Linux miễn phí, có thể được sử dụng để cấu hình như các Server phục vụ cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Mở VMWare Workstation bằng quyền Admin (run as administrator) Download file cài đặt hệ điều hành CentOS trên trang chủ File -> New Virtual Machine Chọn Typical (recommended) -> Nhấn Next để tiếp tục Chọn Installer disc image file (iso) -> Chọn Browse để lấy file cài đặt đã download trước đó -> Nhấn Next để tiếp tục Đặt tên cho máy ảo -> Nhấn Browse để chọn nơi lưu máy ảo -> Nhấn Next để tiếp tục Chọn dung lượng ổ…