• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình phần mềm Zecurion"

Archives

Zecurion DLP: Hướng dẫn cấu hình Screen Watermark trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng Screen Watermark trên Zecurion DLP. Với Screen Watermark giúp những hành vi chụp màn hình hay dùng thiết bị di động bên ngoài chụp màn hình sẽ bị kiểm soát bởi watermark của chính chủ Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Zecurion DLP bằng tài khoản Admin Đi đến mục DLP -> Chọn Policies -> Ở mục Application control -> Nhấn icon + để thêm 1 policy mới Đặt tên cho policy Ở mục Applications: Chọn Office applications Ở mục Operations: Chọn Access và Display watermark Ở mục Access: Chọn Allow Ở mục Display watermark: Nhấn vào icon edit để thay đổi watermark theo ý muốn Ở mục Distribution: Chọn All computers hoặc những máy…

Zecurion DLP: Hướng dẫn cấu hình tự động logoff màn hình người dùng khi phát hiện hành vi cố tình đưa điện thoại lên chụp màn hình

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng Screen Photo Detection trên Zecurion DLP để ngăn chặn người dùng cố tình dùng các thiết bị di động để chụp lại màn hình máy tính, khi đó máy tính của người dùng sẽ tự động logoff để ngăn chặn hành vi và đồng thời ghi lại các bằng chứng để đối chiếu với người dùng Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Zecurion DLP server bằng tài khoản Admin Đi đến DLP -> Chọn mục Distributed settings -> Chọn mục Endpoint -> Vào mục Device Control -> Chỉnh sửa thông số Frequency, sec ở mục Web camera snapshots thành 5s -> Nhấn Save -> Nhấn Close Đi đến mục Policies -> Vào mục Device Control -> Nhấn icon + để tạo policy mới Ở mục Channel: Chọn Webcam Ở mục Conditions: Chọn Snapshot of computer screen by smartphone detected Ở mục Operations:…

Zecurion DLP: Hướng dẫn cấu hình tự động screenshot lại màn hình người dùng khi có hành vi gửi file ra bên ngoài thông qua các kênh truyền internet

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình Zecurion DLP tự động chụp lại màn hình người dùng khi có hành vi gửi file dữ liệu ra bên ngoài để có được các bằng chứng về ứng dụng đã gửi file, đồng thời là có được hình ảnh về người dùng bên ngoài được gửi file ra Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Zecurion DLP server bằng tài khoản Admin Vào mục DLP -> Ở mục Policies -> Vào mục Content -> Nhấn icon + để thêm 1 policy Ở mục Channel: Chọn Internet Ở mục Conditions: Chọn tất cả định dạng file dữ liệu Ở mục Operation: Nhấn icon + chọn Access, Create incident Ở mục Access: Chọn Allow Ở mục Create incident: Chọn…

Zecurion DLP: Hướng dẫn cài đặt Zecurion Agent trên máy trạm (Windows Home) ngoài domain

Overview Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Zecurion Agent trên các máy trạm không được join domainBài viết được thực hiện trên Windows 10 Home Hướng dẫn cấu hình Trên máy trạm, mở command line (cmd) bằng quyền administrator Enable tài khoản Administrator built-in lên bằng câu lệnh net user administrator /active:yes Log out tài khoản hiện tại và login tài khoản Administrator vừa enable lên Đặt password cho tài khoản Administrator đó Sau đó log in lại bằng tài khoản trước đó và tắt firewall Kiểm tra ping thông giữa máy trạm và server Đăng nhập Zecurion Server bằng tài khoản Administrator -> Vào mục Installer -> Nhấn icon + Đặt tên cho Installation Ở mục Installation package: Chọn gói cài đặt Zecurion…

Zecurion DLP: Hướng dẫn cài đặt Zecurion agent trên máy trạm (Windows Pro) ngoài domain

Overview Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Zecurion Agent trên các máy trạm không được join domainBài viết được thực hiện trên Windows 10 Pro Hướng dẫn cấu hình Enable tài khoản built-in account for administering the computer/domain của tài khoản Administrator Sau khi enable tài khoản Administrator -> Đặt password cho tài khoản Administrator Tắt firewall trên máy trạm Kiểm tra ping thông giữa máy trạm và server Đăng nhập Zecurion Server bằng tài khoản Administrator -> Vào mục Installer -> Nhấn icon + Đặt tên cho Installation Ở mục Installation package: Chọn gói cài đặt Zecurion Agent Ở mục Version: Chọn Latest Ở mục Run: Chọn Permanent Tick ở mục Upgrade if a previous version is installed Ở mục Server Zecurion DLP:…

Zecurion DLP: Hướng dẫn cấu hình tính năng Screen Photo Detection

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình tính năng Screen Photo Detection trên phần mềm chống thất thoát dữ liệu Zecurion DLP, để giám sát các hành vi cố tình đưa điện thoại lên chụp màn hình máy tính Với tính năng này, yêu cầu máy agent cần có webcam Bài viết được cấu hình trên version 11 Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào giao diện web của Zecurion Server bằng tài khoản Admin Đi đến DLP -> Chọn mục Distributed settings -> Chọn mục Endpoint -> Vào mục Device Control -> Chỉnh sửa thông số Frequency, sec ở mục Web camera snapshots thành 5s -> Nhấn Save -> Nhấn Close Đi đến mục Policies -> Vào mục Device Control -> Nhấn icon…

Zecurion DLP: Hướng dẫn cấu hình monitor các file upload trên Telegram và Whatsapp

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình giám sát việc upload file của người dùng trên các ứng dụng chat như Telegram và Whatsapp sử dụng phần mềm chống thất thoát dữ liệu Zecurion DLP Bài viết được cấu hình trên version 11 Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào trang quản trị Zecurion DLP bằng tài khoản Admin Ở mục DLP -> Chọn mục Distributed settings -> Chọn Endpoint -> Nhấn icon + để tạo 1 Endpoint settings -> Chọn Main settings Tick vào Intercept traffic at the browser level in the mirroring mode (Chrome, iE 8+, Firefox, Opera, Edge) Ở mục Operation mode: Chọn Mirroring Ở mục Local proxy server port: Nhập 8088 -> Nhấn Save -> Nhấn Close Chọn mục Applications…

Zecurion DLP: Hướng dẫn upgrade version mới cho Zecurion Server

Overview Bài viết hướng dẫn cách upgrade version mới cho Zecurion Server Hiện tại version mới nhất là version 11 Hướng dẫn cấu hình Download các file cài đặt Zecurion Server version mới Giải nén các file cài đặt và thực hiện cài đặt từng thành phần của Zecurion Server Giải nén file cài đặt DLP Server và cài đặt như bình thường Thực hiện cài đặt như bình thường, Zecurion sẽ tự động gỡ version cũ để cài đặt version mới Thực hiện giải nén Installer Server và cài đặt như bình thường Installer Server sẽ tự động gỡ version cũ và cài đặt version mới Thực hiện giải nén OCR và cài đặt như bình thường OCR sẽ tự động gỡ version cũ…

Zecurion DLP: Hướng dẫn upgrade version mới cho Zecurion Agent

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình upgrade phiên bản mới cho Zecurion Agent Bài viết là hướng dẫn cách làm ít gây lỗi nhất cho hệ thống Hiện tại version mới nhất là version 11 Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào giao diện web của Zecurion Server bằng tài khoản Admin Vào mục INSTALLER -> Chọn mục Installation and upgrade -> Bấm vào icon X để xoá gói cài đặt tự động phiên bản cũ cho máy trạm Chọn mục Removal -> Tạo 1 gói gỡ phần mềm cũ trên máy trạm Ở mục Installation package: Chọn gói cài đặt version cũ Ở mục Uninstall password: Nhập password nếu bạn có sử dụng pass để ngăn người dùng gỡ ứng dụng, còn…

Zecurion DLP: Hướng dẫn cấu hình tính năng Real-time Discovery

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình tính năng Real-time Discovery trên phần mềm chống thất thoát dữ liệu Zecurion, để nhận diện các dữ liệu mới được ghi vào hệ thống để từ đó có thể phân tích dữ liệu, đồng thời có thể cấu hình thêm tính năng bảo mật để bảo vệ máy tính Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào giao diện web của Zecurion DLP bằng tài khoản Admin Đi đến mục DLP -> Chọn mục Policies -> Ở mục Content -> Nhấn icon + Ở mục Name: Đặt tên cho policy Ở mục Channel: Chọn Discovery Ở mục Conditions: Tạo điều kiện là kiểm tra tất cả định dạng file Ở mục Actions Tạo Create incident: Chọn loại…

1 2 3