• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình Firewall Juniper"

Archives

Firewall Juniper: Hướng dẫn cấu hình chặn người dùng truy cập web Facebook bằng App Firewall.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cấu hình trên firewall juniper SRX 320 chặn người dùng truy cập web facebook bằng App Firewall. 1.Sơ đồ mạng Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Juniper SRX320 sẽ được kết nối internet ở port ge-0/0/0 với IP tĩnh là 192.168.1.100/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của juniper SRX 320 là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port ge-0/0/1. Trên ge-0/0/1 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy cập đến nó. Cuối cùng là 1 thiết bị Laptop được kết nối với ge-0/0/1 thông qua cáp mạng và nhận được IP 192.168.10.2 được cấp từ…

Firewall Juniper: Hướng dẫn cấu hình cho phép người dùng truy cập Internet

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cấu hình trên firewall juniper SRX320 để người dùng trong nội bộ có thể truy cập internet. 1.Sơ đồ mạng Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Juniper SRX320 sẽ được kết nối internet ở port ge-0/0/0 với IP tĩnh là 192.168.1.100/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của juniper SRX 320 là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port ge-0/0/1. Trên ge-0/0/1 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy cập đến nó. Cuối cùng là 1 thiết bị Laptop được kết nối với ge-0/0/1 thông qua cáp mạng và nhận được IP 192.168.10.2 được cấp từ…

Hướng dẫn cấu hình cơ bản tường lửa Juniper SRX320 bằng Setup Wizard trên giao diện J-Web.

Overivew Có hai cách để cấu hình thiết bị Juniper là bằng giao diện J-web và giao diện dòng lệnh CLI. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết nối ban đầu với tường lửa SRX320, cũng như cấu hình các thông số cơ bản của thiết bị bằng sử dụng Setup Wizard trên giao diện J-web. 1.Kết nối và đăng nhập vào thiết bị bằng giao điện J-Web. Khi firewall Juniper được bật nguồn, nó sẽ tìm kiếm máy chủ DHCP và nếu nó không tìm thấy máy chủ, nó sẽ gán một địa chỉ IP trong mạng con 192.168.1.0/24 cho bất kỳ thiết bị nào được kết nối với nó, vì vậy bạn chỉ cần cắm 1 đầu cáp Ethernet vào cổng 0/0…