• Show More Brands
Home / Articles Posted by TrungNghia

All posts by TrungNghia

Hướng dẫn triển khai mô hình Inter-VLAN Routing với tường lửa Palo Alto và Switch Cisco

1.Giới thiệu về Inter-VLAN Inter-VLAN là phương pháp được thiết lập có hiệu quả nhất bằng cách cung cấp một liên kết trunk duy nhất giữa Switch và Router mà có thể mang lưu lượng truy cập của nhiều VLAN và trong đó các lưu lượng ấy lần lượt có thể được định tuyến bởi…

Hướng dẫn triển khai mô hình Inter-VLAN Routing với Sophos Firewall và Switch Cisco

1.Giới thiệu về Inter-VLAN Inter-VLAN là phương pháp được thiết lập có hiệu quả nhất bằng cách cung cấp một liên kết trunk duy nhất giữa Switch và Router mà có thể mang lưu lượng truy cập của nhiều VLAN và trong đó các lưu lượng ấy lần lượt có thể được định tuyến bởi…

Hướng dẫn triển khai mô hình Inter-VLAN Routing với Router và Switch Cisco

1.Giới thiệu về Inter-VLAN Inter-VLAN là phương pháp được thiết lập có hiệu quả nhất bằng cách cung cấp một liên kết trunk duy nhất giữa Switch và Router mà có thể mang lưu lượng truy cập của nhiều VLAN và trong đó các lưu lượng ấy lần lượt có thể được định tuyến bởi…

Hướng dẫn triển khai giải pháp Sophos Zero Trust Network Access phần 2

1.Mục đích bài viết Chuỗi bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn chi tiết các bước cần thực hiện cũng như cách triển khai toàn diện giải pháp Sophos Zero Trust Network Access. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết: Chúng ta sẽ thiết bị tường lửa Sophos được kết nối với internet tại Port…

Hướng dẫn triển khai giải pháp Sophos Zero Trust Network Access phần 1

1.Mục đích bài viết Chuỗi bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn chi tiết các bước cần thực hiện cũng như cách triển khai toàn diện giải pháp Sophos Zero Trust Network Access. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết: Chúng ta sẽ thiết bị tường lửa Sophos được kết nối với internet tại Port…

Sophos Firewall V19: Hướng dẫn cách routing traffic truy cập internet của máy chủ thông qua IP WAN Alias chỉ định bằng SD-WAN

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình routing traffic truy cập internet của máy chủ thông qua IP WAN Alias cố định. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối tại port 2 của thiết bị tường lửa Sophos…

VMware vSphere: Hướng dẫn migrate máy ảo từ host Esxi này sang host Esxi khác độc lập về datastore bằng vMotion

1.Tổng quan Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách migrate máy ảo từ host Esxi này sang host Esxi khác hoàn toàn độc lập về datastore bằng tính năng vMotion khi các bạn sử dụng hạ tầng VMware Esxi và Vcenter. Trước khi đi vào phần cấu hình chúng ta cùng nhau xem…

VMware vSphere: Hướng dẫn migrate máy ảo từ host ESXi này sang host ESXi khác nhưng cùng datastore bằng tính năng vSphere vMotion Migration

1.Tổng quan Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách migrate máy ảo từ host ESXi này sang host ESXi khác nhưng cùng datastore bằng tính năng vSphere vMotion Migration khi các bạn sử dụng hạ tầng VMware Esxi và Vcenter. Trước khi đi vào phần cấu hình chúng ta cùng nhau xem vMotion…

VMware Vsphere: Hướng dẫn migrate máy ảo từ datastore này sang datastore khác bằng tính năng vSphere Storage vMotion

1.Tổng quan Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách migrate máy ảo từ datastore này sang datastore khác bằng tính năng vSphere Storage vMotion khi các bạn sử dụng hạ tầng VMware Esxi và Vcenter. Trước khi đi vào phần cấu hình chúng ta cùng nhau xem vMotion là gì và vMotion có…

1 2 3 26