• Show More Brands

Archives for VLAN interface

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình VLAN Interface

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN Interface trên thiết bị tường lửa Palo Alto. Để hiểu rõ hơn interface vlan là gì và công dụng của nó như thế nào chúng ta sẽ qua mục 2. 2. Interface vlan là gì và công…

Hướng dẫn cấu hình VLAN Interface trên thiết bị tường lửa Palo Alto

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN Interface trên thiết bị tường lửa Palo Alto. Để hiểu rõ hơn interface vlan là gì và công dụng của nó như thế nào chúng ta sẽ qua mục 2. 2. Interface vlan là gì và công…