• Show More Brands

Archives for Thiết bị tường lửa Sophos XG : cách thiết lập một kết nối Serial với cáp console

Thiết bị tường lửa Sophos XG : cách thiết lập một kết nối Serial với cáp console

Overview Bài viết này sẽ mô tả các bước truy cập vào giao diện command của thiết bị tường lửa Sophos XG bằng cáp console. Chuẩn bị Một sợi dây cáp console với 1 đầu là RJ45 và 1 đầu là cổng VGA. Cài đặt phần mềm PuTTy trên máy tính. Hướng dẫn cài đặt…