• Show More Brands

Archives for Sophos Central: Hướng dẫn cách thêm ngoại lệ cho tệp tin cài đặt phần mềm không xác định nơi lưu trữ

Sophos Central: Hướng dẫn cách thêm ngoại lệ cho tệp tin cài đặt phần mềm không xác định nơi lưu trữ

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một ngoại lệ cho một tệp tin dùng để cài đặt phần mềm nhưng không xác định được nơi lưu trữ trên Sophos Central. 2.Tình huống cấu hình Thegioifirewall có một tệp tin dùng để cài đặt phần mềm Insight Addin 2020…