• Show More Brands

Archives for Cách cấu hình mã hóa tệp tin tự động dựa vào ứng dụng bằng Sophos SafeGuard

Cách cấu hình mã hóa tệp tin tự động dựa vào ứng dụng bằng Sophos SafeGuard

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình mã hóa tệp tin tự động dựa vào ứng dụng bằng Sophos SafeGuard. Sơ đồ mạng và các bước cần làm Như sơ đồ mạng chúng ta có tất cả những máy tính sau: DC – SafeGuard Server : Đây là máy chủ được cài đặt…