• Show More Brands
Home / 2021 / Tháng Mười

Archives for Tháng Mười 2021

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra các ứng dụng đã được cài đặt trên máy chủ hoặc máy trạm trong khoảng thời gian xác định

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra các ứng dụng đã được cài đặt trên máy chủ hoặc máy trạm trong khoảng thời gian xác định. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết…

Sophos XDR: Hướng dẫn query kiểm tra tất cả lỗ hổng trên máy trạm và máy chủ Windows

Overview Sophos Extended Detection and Response (XDR)  cho phép bạn điều tra các mối đe dọa đã phát hiện (“threat cases”) và tìm kiếm các mối đe dọa mới hoặc điểm yếu bảo mật. Nó cũng cho phép bạn giám sát thiết bị và khắc phục sự cố từ xa. Với Sophos XDR sẽ cho…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra số phiên Remote Desktop đã được truy cập trong N ngày gần nhất

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra số phiên Remote Desktop đã được truy cập trong N ngày gần nhất. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối tại port 2 của thiết…

Acronis Cyber Protect 15: Hướng dẫn cấu hình Backup CDP cho File/Folder.

Overview Continuous backup hoặc real-time backup, thường được gọi là bảo vệ dữ liệu liên tục (Continuous Data Protection -CDP), là một quá trình trong đó mọi thay đổi của người dùng đối với dữ liệu sẽ tự động kích hoạt sao lưu dữ liệu đó, về cơ bản là ghi lại mọi phiên bản…

Hướng dẫn cấu hình IPsec VPN giữa Palo Alto Firewall và AWS

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPsec VPN Site to site giữa thiết bị Palo Alto Firewall với AWS. 2. Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Palo Alto Firewall: Đường truyền internet được kết nối tại ethernet1/1 của thiết bị Palo…

Sophos XDR: Hướng dẫn query kiểm tra các ứng dụng tự động chạy khi bật máy trạm, máy chủ Windows

Overview Sophos Extended Detection and Response (XDR)  cho phép bạn điều tra các mối đe dọa đã phát hiện (“threat cases”) và tìm kiếm các mối đe dọa mới hoặc điểm yếu bảo mật. Nó cũng cho phép bạn giám sát thiết bị và khắc phục sự cố từ xa. Với Sophos XDR sẽ cho…

Sophos XDR: Hướng dẫn Query List Version Applications của Endpoint trên Data Lake.

Overview Ngoài việc chạy các query đến các thiết bị endoint, Sophos còn hỗ trợ query với Sophos Data Lake. Sophos Data Lake cung cấp dữ liệu về thiết bị của bạn được lưu trữ trên đám mây. Sau đó, bạn có thể sử dụng Sophos Live Discover để thực hiện các query như: Chạy…

Sophos XDR: Hướng dẫn query kiểm tra tất cả certificate trên máy trạm và máy chủ Windows

Overview Sophos Extended Detection and Response (XDR)  cho phép bạn điều tra các mối đe dọa đã phát hiện (“threat cases”) và tìm kiếm các mối đe dọa mới hoặc điểm yếu bảo mật. Nó cũng cho phép bạn giám sát thiết bị và khắc phục sự cố từ xa. Với Sophos XDR sẽ cho…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra Tamper Protection có được bật trên các máy trạm hoặc máy chủ hay không

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra trạng thái của Tamper Protection trên các máy trạm và máy chủ đã được cài đặt Sophos Endpoint. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra có tài khoản admin mới nào được tạo trên máy chủ hay không

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra trạng xem liệu có tài khoản admin nào được tạo mới trên máy chủ hay không. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối tại port…

1 2 3 4