• Show More Brands
Home / 2020 / Tháng Tư

Archives for Tháng Tư 2020

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình bảo vệ Server Email lưu trữ trên đám mây (MTA Mode).

Kịch bản Cấu hình Sophos XG Firewall (SF-OS) để định tuyến email giữa Internet và email server lưu trữu trên đám mây. Thiết lập chính sách để cho phép quét phần mềm độc hại và spam và lọc email đối với các email được gửi đến và gửi đi. Điều kiện cần có Có tài…

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình bảo vệ Server Email nội bộ (Legacy Mode).

Kịch bản Cấu hình Sophos XG Firewall (SF-OS) để định tuyến emails từ Internet tới server email nội bộ. Thiết lập chính sách Anti-virus, RBL, IP Reputation, Anti-spam và DLP để quét và lọc emails đến và từ server email nội bộ. Điều kiện cần có Có tài khoản Admin để có quyền đọc-viết và…

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình bảo vệ Server Email nội bộ (MTA Mode).

Kịch bản Cấu hình Sophos XG Firewall (SF-OS) để định tuyến email giữa Internet và domain email nội bộ, có thể lưu trữ trên nhiều server nội bộ. Thiết lập chính sách để bật chế độ quét phần mềm độc hại và spam và lọc email đối với các email được gửi đến và gửi…

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình Application Filter

Overview Chính sách Application Filter kiểm soát người dùng truy cập vào ứng dụng. Nó chỉ định người dùng nào có quyền truy cập vào ứng dụng nào và cho phép bạn xác định các chính sách bảo mật dựa trên các tham số như sau: Cá nhân người dùng (Individual Users) Group của người…

Sophos Web Control: Trang Web bị chặn hoặc bị hạn chế truy cập.

Overview Có hai nhóm tình huống chính mà theo đó Sophos sẽ chặn URL. Lưu ý thông báo thực tế được hiển thị sẽ thay đổi tùy theo trình duyệt được sử dụng và trang web được truy cập. Sophos Endpoint Security và Control phát hiện phần mềm độc hại trên trang web, chặn quyền…

Sophos XG Firewall v18: Video hướng dẫn cấu hình tạo quy tắc bảo vệ Web.

Video này sẽ hướng dẫn cách tạo và quản lý quy tắc bảo vệ Web, để có thể kiểm soát nội dung mà người dùng truy cập trên Web. Ví dụ: Trong trường hợp quản trị viên được yêu cầu tạo quy tắc bảo vệ Web để chặn các ứng dụng chat online.  

1 2 3 9