• Show More Brands
Home / 2019 / Tháng Hai

Archives for Tháng Hai 2019

Cách cấu hình tự động mã hóa tập tin trong USB khi nó được cắm vào bằng Sophos SafeGuard

SafeGuard Enterprise cũng cung cấp mã hóa dựa trên tệp với mô đun Trao đổi dữ liệu của chúng tôi. Mã hóa dựa trên tệp thường được sử dụng để bảo mật dữ liệu trên các thiết bị di động như đĩa cứng USB hoặc thẻ nhớ cũng như trên đĩa CD và DVD. Sơ…

Cách cấu hình chính sách đồng bộ mã hóa với Multi key với Sophos SafaGuard

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cấu hình chình sách đồng bộ mã hóa với Multi key. Sơ đồ mạng và các bước cần làm Để thực hiện việc mã hóa chúng ta cần phải cài đặt SafeGuard Server lên máy DC và cài đặt SafeGuard Client lên các máy Client 1-2-3. Các…

Cách cấu hình chính sách mã hóa đồng bộ với chìa khóa ca nhân (Personal Key) bằng Sophos SafeGuard

Bài này sẽ hướng dẫn các bước cấu hình chính sách mã hóa đồng bộ với Personal key. Sơ đồ mạng và các bước thực hiện Để thực hiện việc mã hóa chúng ta cần phải cài đặt SafeGuard Server lên máy DC và cài đặt SafeGuard Client lên các máy Client 1-2-3 Các bạn…

Cách cài đặt mã hóa tệp tin dựa vào vị trí (Location-Base) cho dịch vụ lưu trữ đám mây Box

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt để mã hóa các tệp tin khi người dùng lưu chúng trên dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox. Sơ đồ mạng và các bước cần thực hiện Để thực hiện việc mã hóa chúng ta cần phải cài đặt SafeGuard Server lên máy DC và…

Cách cài đặt mã hóa tệp tin dựa vào vị trí (Location-Base) cho dịch vụ lưu trữ đám mây One Drive

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt để mã hóa các tệp tin khi người dùng lưu chúng trên dịch vụ lưu trữ đám mây One Drive. Sơ đồ mạng và các bước cần thực hiện Để thực hiện việc mã hóa chúng ta cần phải cài đặt SafeGuard Server lên máy DC…

Cách cài đặt mã hóa tệp tin dựa vào vị trí (Location-Base) cho dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt để mã hóa các tệp tin khi người dùng lưu chúng trên dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive. Sơ đồ mạng và các bước cần thực hiện Để thực hiện việc mã hóa chúng ta cần phải cài đặt SafeGuard Server lên máy DC…

Cách cài đặt mã hóa tệp tin dựa vào vị trí (Location-Base) cho dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt để mã hóa các tệp tin khi người dùng lưu chúng trên dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox. Sơ đồ mạng và các bước cần thực hiện Để thực hiện việc mã hóa chúng ta cần phải cài đặt SafeGuard Server lên máy DC và…

Cách tạo một nhân viên bảo mật (Security Officer) mới trên Sophos SafeGuard

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo 1 Security Officer trên Sophos SafeGuard. Sơ đồ mạng và các bước cần thực hiện Như sơ đồ mạng chúng ta có tất cả những máy tính sau: DC – SafeGuard Server : Đây là máy chủ được cài đặt Domain, DHCP, DNS Server. File Server: Server lưu…

Cách mã hóa tệp những tệp tin chia sẽ ra ngoài bằng Sophos Password Protect

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thực hiện chia sẻ tệp bên ngoài bằng Sophos Password Protect, tính năng mã hóa HTML5 của SafeGuard. Sơ đồ mạng và các bước cần làm Như sơ đồ mạng chúng ta có tất cả những máy tính sau: DC – SafeGuard Server : Đây là máy chủ…

1 2 3 13