• Show More Brands

Archives for Sophos XDR

Sophos XDR: Hướng dẫn query theo file type trên Endpoint với Live Discover.

1.Overview Live Discover là một tính năng cho phép quản trị viên có được khả năng lấy các thông tin của Endpoint trong hệ thống mạng. Nó cho phép truy cập trực tiếp vào một thiết bị để hiểu trạng thái chạy hiện tại và hoạt động lịch sử của nó. Live Discover dựa trên…

Sophos XDR: Hướng dẫn query Device Activity trên Endpoint với Live Discover.

1.Overview. Live Discover là một tính năng cho phép quản trị viên có được khả năng lấy các thông tin của Endpoint trong hệ thống mạng. Nó cho phép truy cập trực tiếp vào một thiết bị để hiểu trạng thái chạy hiện tại và hoạt động lịch sử của nó. Live Discover dựa trên…

Sophos XDR: Hướng dẫn Query List Version Applications của Endpoint trên Data Lake.

Overview Ngoài việc chạy các query đến các thiết bị endoint, Sophos còn hỗ trợ query với Sophos Data Lake. Sophos Data Lake cung cấp dữ liệu về thiết bị của bạn được lưu trữ trên đám mây. Sau đó, bạn có thể sử dụng Sophos Live Discover để thực hiện các query như: Chạy…