HƯỚNG DẪN CÀI SOPHOS VIRTUAL FIREWALL TRÊN HYPER V

  • Post author:

1.Các bước cần làm Đầu tiên bạn cần tải file .zip từ đường dẫn sau đây: https://www.sophos.com/en-us/products/next-gen-firewall/free-trial. Để tải được file, bạn cần điền vào 1 số thông tin như…