Sophos EDR: Có gì mới trong Sophos EDR 4.0.

  • Post author:

Tổng quan. Sophos đã thông báo rằng ngày 19 tháng 5 năm 2021, sophos đã phát hành một số bản cập nhật thú vị cho tất cả khách hàng sử…

EDR: Hướng dẫn cấu hình Allow Application.

  • Post author:

Overview Khi bạn chạy 1 ứng dụng nhưng phần mềm phát hiện các mối đe dọa và chặn việc chạy ứng dụng đó. Mặc dù bạn biết rằng ứng dụng…

Sophos EDR hiện đã hỗ trợ MacOS.

  • Post author:

Overview Đối với nhiều tổ chức, máy tính Mac là thiết bị được sử dụng phổ biến để làm việc trong doanh nghiệp. Cho dù chúng chỉ bao gồm một…