• Show More Brands

Archives for Sophos CDE

Sophos CDE: Hướng dẫn cấu hình Sophos Device Encrytion theo User.

Overview. Với Sophos Device Encryption sẽ cho phép bạn quản lý tính năng BitLocker Drive Encryption trên máy tính Windows và FileVault trên Macs. Mã hóa ổ đĩa sẽ giữ cho dữ liệu của bạn được an toàn ngay cả khi thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp. Trước khi cài đặt Device Encryption…

Sophos CDE: Bitlocker và FileVault những điều bạn cần biết.

Overview. Với Sophos Central Device Encryption sẽ cho phép bạn quản lý BitLocker Drive Encryption trên các thiết bị Windows và FileVault Encryption trên các thiết bị Mac thông qua Sophos Central. Mục đích của việc mã hóa hard disks là giữ cho dữ liệu an toàn, ngay cả khi thiết bị bị mất hoặc…