• Show More Brands

Archives for Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình PPPoE và cho phép user truy cập internet

Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình PPPoE và cho phép user truy cập internet

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ sẽ hướng dẫn cấu hình thực hiện quay số PPPoE trên thiết bị tường lửa Palo Alto và cấu hình các policy cần thiết để cho phép người dùng bên trong mạng nội bộ có thể truy cập internet. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu…