Sophos EDR hiện đã hỗ trợ MacOS.

  • Post author:

Overview Đối với nhiều tổ chức, máy tính Mac là thiết bị được sử dụng phổ biến để làm việc trong doanh nghiệp. Cho dù chúng chỉ bao gồm một…