• Show More Brands

Archives for Firewall Sangfor

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình Data Leak Protection trên firewall Sangfor.

Overview Máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng doanh nghiệp để người dùng truy vấn. Dữ liệu phải được bảo vệ để tránh rò rỉ thông tin phi cá nhân cho người dùng. Số tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động và số chứng minh nhân dân không được…

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình Web Application Protection trên firewall Sangfor.

Overview Trong doanh nghiệp các web Server trong mạng nội bộ phải được bảo vệ. Việc bảo vệ bao gồm ẩn thông tin phiên bản máy chủ FTP, ẩn trường server của web Server, bảo vệ khỏi các cuộc tấn công chèn lệnh hệ điều hành, bảo vệ chèn lệnh SQL, bảo vệ chèn lệnh…

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình chặn người dùng truy cập Facebook bằng Web Filtering trên firewall Sangfor.

Overview Sangfor NGAF là AI đầu tiên trên thế giới được kích hoạt và tích hợp đầy đủ NGFW (Next Generation Firewall – Tường lửa thế hệ tiếp theo) + WAF (Web Application Firewall -Tường lửa ứng dụng web) với khả năng bảo vệ toàn diện khỏi tất cả các mối đe dọa được hỗ…

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình Application Control chặn các ứng dụng remote từ xa trên firewall Sangfor

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình chặn các ứng dụng remote từ xa (Teamview, Ultraview, Remote Desktop) trong hệ thống mạng của doanh nghiệp sử dụng thiết bị firewall Sangfor Sơ đồ cấu hình Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào thiết bị Sangfor firewall bằng tài khoản Admin Vào Policies -> Chọn…

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình Backup máy ảo trên Sangfor HCI.

Overview Đối với doanh nghiệp sử dụng các phần mềm ảo hóa máy chủ thì việc sử dụng các phần mềm backup để sao lưu máy ảo phòng trường hợp máy ảo hóa gặp lỗi, không thể sử dụng thì vẫn có thể recover từ bản sao lưu. Sangfor HCI tích hợp phần mềm backup…

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình Application Control chặn các ứng dụng vượt tường lửa trên firewall Sangfor

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình chặn các ứng dụng vượt tường lửa trong hệ thống mạng của doanh nghiệp sử dụng thiết bị firewall Sangfor Sơ đồ cấu hình Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào thiết bị Sangfor firewall bằng tài khoản Admin Vào Policies -> Chọn Application Control -> Nhấn…

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình Cloning máy ảo trên Sangfor HCI.

Overview Nhân bản máy ảo (Cloning virtual machine) có nghĩa là sao chép một máy ảo mới thông qua một máy ảo có sẵn mà không cần mất thời gian cài lại máy ảo mới. Các tài nguyên nhân bản sẽ không ảnh hưởng đến máy ảo gốc. Bài viết này sẽ hướng dẫn các…

Sangfor HCI: Hướng dẫn sử dụng Network Topology trên Sangfor HCI

Overview Network Virtualization Deploy: Triển khai cấu trúc liên kết mạng tương ứng bằng cách sử dụng máy ảo và thiết bị mạng ảo trong nền tảng aCloud và là cầu nối cổng tới cổng mạng vật lý để tạo thành giao tiếp mạng cục bộ Mạng vật lý được ảo hoá thành Sangfor aCloud…

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình tạo Virtual Machine trên Sangfor HCI.

Overview Trên hệ thống Sangfor HCI, quản trị viên có thể tạo và quản lý cả các VM, lưu trữ của VM và hệ thống kết nối sơ đồ mạng cho các máy chủ trong doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo máy ảo Windows Server 2016 trên HCI và kết nối…

1 2