• Show More Brands

Archives for Data leak protection

Sangfor HCI: Hướng dẫn cấu hình Data Leak Protection trên firewall Sangfor.

Overview Máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng doanh nghiệp để người dùng truy vấn. Dữ liệu phải được bảo vệ để tránh rò rỉ thông tin phi cá nhân cho người dùng. Số tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động và số chứng minh nhân dân không được…