• Show More Brands

Archives for Checkpoint Firewall

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình đồng bộ User từ AD (Active Directory) lên Checkpoint Firewall.

1.Overview. Với tính năng User Awareness bạn có thể cấu hình để xác định các nguồn nhằm lấy danh tính người dùng, cho mục đích ghi log và cấu hình. User Awareness sẽ giúp hiển thị log dựa trên người dùng thay vì dựa trên địa chỉ IP và thực thi kiểm soát truy cập…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình tính năng SSL Inspection trên Checkpoint Firewall.

1.Overview Với tính năng SSL Inspection bạn sẽ cho phép nhiều Software Blades khác nhau hỗ trợ kiểm tra SSL kiểm tra lưu lượng được mã hóa bởi giao thức Secure Sockets Layer (SSL). Để cho phép gateway kiểm tra các kết nối bảo mật, tất cả các endpoint phía sau gateway phải cài đặt…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình tính năng Browser-Based Authentication (Captive portal) xác thực người dùng truy cập Internet.

1.Overview Với tính năng Browser-Based Authentication trên Checkpoint sử dụng giao diện web để xác thực người dùng trước khi họ có thể truy cập tài nguyên mạng hoặc Internet. Khi người dùng cố gắng truy cập một tài nguyên được bảo vệ, họ phải đăng nhập xác thực để tiếp tục truy cập. 2….

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn tạo và check các quyền Administrator Roles trên Checkpoint Firewall.

1.Overview Trên Checkpoint Firewall cung cấp các Administrator Roles sau: Super Administrator: Có tất cả các quyền cấu hình. Quản trị viên cấp cao có thể tạo quản trị viên mới được xác định và thay đổi quyền cho những người khác. Read Only Administrator: Quyền hạn chế. Read Only Administrator không thể cập nhật…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình VPN Remote Access cho Users sử dụng Checkpoint VPN Clients.

1.Overview Với tính năng VPN Remote Access bạn có thể thiết lập các kết nối được mã hóa an toàn giữa các thiết bị như thiết bị di động, máy tính để bàn tại nhà và máy tính xách tay cũng như tổ chức thông qua Internet. Để truy cập từ xa, bạn phải xác…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site giữa Sophos Firewall XG230 với Checkpoint Firewall 1590.

1.Overview. Với VPN Site to Site, bạn có thể tạo các đường hầm VPN kết nối với các remote site. Site to Site VPN có thể kết nối hai mạng được phân tách bằng Internet thông qua một đường hầm VPN được mã hóa an toàn. Điều này cho phép kết nối an toàn liền…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình VPN Remote Access cho users sử dụng Mobile Client.

1.Overview Với tính năng VPN Remote Access bạn có thể thiết lập các kết nối được mã hóa an toàn giữa các thiết bị như thiết bị di động, máy tính để bàn tại nhà và máy tính xách tay cũng như tổ chức thông qua Internet. Để truy cập từ xa, bạn phải xác…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình các Local Network trên Checkpoint Firewall.

1.Overview Với Local Network sẽ cho phép bạn thiết lập và cấu hình các kết nối switches, tạo vlan, bridge port hoặc wireless network. + Cấu hình Switch giữa các cổng LAN cục bộ có sẵn và mạng không dây. Traffic cổng này không được giám sát hoặc kiểm tra. + Cấu hình nhiều bridge…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình Policy với MAC Filtering trên Checkpoint Firewall.

1.Overview Với tinh năng Mac Filtering sẽ cho phép bạn quản lý danh sách các địa chỉ MAC có thể truy cập vào mạng LAN trên thiết bị Checkpoint Firewall. 2. Hướng dẫn cấu hình. Bước 1: Add LAN Mac Filter Trên giao diện quản trị Checkpoint Firewall > Device > Network > Mac Filtering….

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình DNAT trên thiết bị Checkpoint Firewall.

1.Overview DNAT thường được sử dụng để dịch các địa chỉ IP đích, giả dụ là các địa chỉ IP của các máy chủ nội bộ (chẳng hạn như máy chủ WWW hoặc máy chủ SMTP) được thiết bị bảo vệ thành các địa chỉ IP Public mà người dùng có thể kết nối vào….

1 2