• Show More Brands

Archives for Acronis Cyber Cloud

Acronis Cyber Cloud: Hướng dẫn cấu hình Backup Plan cho thiết bị MacOS.

1.Overview Acronis Cyber ​​Cloud (trước đây gọi là Acronis Data Cloud) là một nền tảng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp khả năng bảo vệ không gian mạng một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn. Với một giải pháp, bạn và khách hàng của bạn có quyền truy cập…

Acronis Cyber Cloud: Hướng dẫn cài đặt Acronis Backup Agent cho thiết bị MacOS.

1.Overview  Acronis Cyber ​​Protect Cloud là một nền tảng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp khả năng bảo vệ không gian mạng một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn. Với một giải pháp, bạn và khách hàng của bạn có quyền truy cập vào sao lưu đám mây, khôi…

Acronis Cyber Cloud: Hướng dẫn cấu hình Protect Plan với các tính năng Antivirus và URL Filtering.

1.Overview. Acronis Cyber ​​Cloud (trước đây gọi là Acronis Data Cloud) là một nền tảng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp khả năng bảo vệ không gian mạng một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn. Với một giải pháp, bạn và khách hàng của bạn có quyền truy cập…

Acronis Cyber Cloud: Hướng dẫn cài đặt Acronis Protection Agent cho các thiết bị cần backup.

1.Overview Acronis Cyber ​​Protect Cloud hợp nhất việc sao lưu và quản lý bảo vệ điểm cuối, chống phần mềm độc hại, chống vi-rút và điểm cuối thế hệ tiếp theo dựa trên AI trong một giải pháp. Acronis Cyber ​​Protect Cloud là một nền tảng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung…