• Show More Brands

Archives for Acronis Bootable Media

Acronis Cyber Protect: Hướng dẫn Recover Server với Acronis Bootable Media.

Overview Acronis Bootable Media được sử dụng trong trường hợp khi máy tính/server của bạn bị lỗi và không khởi động vào lại windows hoặc bạn có một máy tính/server mới mà không có bất kỳ hệ điều hành nào được cài đặt trên đó và bạn muốn khôi phục lại dữ liệu và trạng…