• Show More Brands

Archives for Aconis Cyber Protect restore máy chủ lên Hyper-V.

Aconis Cyber Protect: Hướng dẫn cấu hình restore máy chủ lên Hyper-V.

Overview Hyper-V là công nghệ ảo hóa thế hệ mới của Microsoft, dựa trên nền tảng hypervisor. Mang đến cho người dùng (chủ yếu là doanh nghiệp) một nền tảng ảo hóa mạnh và linh hoạt, có khả năng mở rộng, tính tin cậy và sẵn sàng cao. 1.Sơ đồ mạng Bài viết sẽ cấu hình theo mô…