• Show More Brands

Sophos Firewall SNMP OID

Tài liệu dựa trên file MIB của Sophos. Thực hiện tháng 3/2024 Sau khi phân giải file MIB, ta có được các thông tin như sau, bạn có thể sử dụng vào phần mềm quản lý SNMP như Zabbix, PRTG…. “org”                                                                 “1.3” “dod”                                                               “1.3.6” “internet”                                                        “1.3.6.1” “directory”                   …

TELTONIKA RUTXR1: Hướng dẫn cấu hình IPsec VPN giữa Router Teltonika với Sophos Firewall.

Teltonika RUTXR1 là một thiết bị mạng di động được sản xuất bởi Teltonika, một công ty chuyên về thiết bị mạng và các giải pháp IoT (Internet of Things). Thiết bị này có nhiều tính năng mạng cung cấp kết nối Internet và quản lý mạng cho các ứng dụng công nghiệp, doanh nghiệp…

TELTONIKA ROUTER: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH FAILOVER RULES TRÊN THIẾT BỊ TELTONIKA RUT956.

Thiết bị RUT956 của Teltonika Networks là một bộ định tuyến công nghiệp đa năng, cung cấp kết nối Internet ổn định và an toàn trong các môi trường công nghiệp và thương mại. Với khả năng kết nối đa dạng, bảo mật cao, quản lý từ xa, và tích hợp nhiều tính năng hữu…

Sophos Firewall Hướng dẫn Fix lỗi Connection not Secure khi truy cập các trang web không có  Intermediate Certificate

1 Tình huống Khi sử dụng tính năng Scan SSL/TLS, một số trang khi truy cập sẽ cảnh báo not secure Ta tiến hành truy cập trang web kiểm tra ssl: https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html Nhập trang cần kiểm tra vào đây Kết quả ra Chain issues là incomplete, trang web này không cung cấp CA trung gian…

HƯỚNG DẪN TẠO VÀ DOWNLOAD PACKET CAPTURE TRÊN SOPHOS FIREWALL

1.Giới thiệu Packet Capture là quá trình bắt và ghi lại lưu lượng truy cập, từ đó bạn có thể phân tích các gói tin dữ liệu được truyền qua một mạng, giúp điều tra sự cố mạng, giám sát cũng như quản lý mạng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bắt gói và…

1 2 3 101