Hướng dẫn cấu hình cài đặt Sophos Endpoint bằng GPO trên Windows Server

1. Mục đích của bài viết Như các bạn đã biết việc triển khai cài đặt một phần mềm mới đặc biết là phần mềm antivirus lên các máy người dùng là điều không dễ dàng thực hiện vì nó thường tốn rất nhiều thời gian cũng như ảnh hưởng đến các hoạt động của … Đọc tiếp Hướng dẫn cấu hình cài đặt Sophos Endpoint bằng GPO trên Windows Server